תרומת יוצאי נשלסק בארה"ב למוסדות חינוך בקריה 1965-1962

נשלסק
תרומת יוצאי נשלסק בעולם (בנוסף לנחלת נשלסק)
דיווח כללי/פרסום ב- 23.2.98 על מועדוני חינוך ספורט וחברה קיימים – כולל אולם ספורט ע"ש נשלסק – הזית 1
25.9.62 מועדון טכני לנוער ומעון ילדים ע"ש רחל ואברהם קורן
5.65 בית תרבות ע"ש פרידה ובנימין בן-דעת
2.65 ספרייה לבית הספר התיכון.
4.65 אודיטוריום לבית הספר התיכון.
12.62 תזכיר להקמת קונסרבטוריון מי. כהן לנשלסק.
29.63 הזמנה לאירועים של משלחת נשלסק. בגן-ילדים ע"ש מש' גולדרט, גן ילדים ע"ש מש' קורן.

שמות של תורמים נמצאים על מפות העיר.

/// מיכל 36 / תיק 3 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש

post-image post-image