ארגון יוצאי נשלסק בארץ – שונות 1964-1952

נשלסק – ארגון יוצאי נשלסק
18.11.52 לוועד בכפר אונו מבקשים פגישה
24.11.52 מוועד כ. אונו לארגון נשלסק בני ברק בית פרג
11.3.53 הודעה על אספת אבל לקדושי נשלסק.
5.5.53 הזמנת הוועד המקומי לחנוכת "הבית של השיכון" ע"י יו"ר פרג והמזכיר יגודה
64 ביום הזיכרון הונח זר ע"י ארגון יוצאי נשלסק.
23.12.54 נציגי השיכונים נשלסק, בז'ז'ין ושלטרס הוזמנו לרה"מ
5.8.57 מר"ה למזכיר ארגון יוצאי נשלסק בעניין עזרה לבז'וזה יוסף ותרומת על חוסר עזרה מעסקני הארגון בחו"ל.

/// מיכל 36 / תיק 3 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש

post-image