מעברה – קטעי עיתונות על המצוקה הכלכלית 1955

img-13-7-217.2.55 "קול העם": "נשים בכפר אונו סיכלו תמרון המועצה הממונה"
13.3.55 "קול העם":  "אשבות עם בני משפחתי אם לא תצילו את ילדי"
23.3.55 "קול העם":  משלחת נשים תובעת מקום מגורים למשפחה שצריפה עלה באש
23.3.55 "קול העם":  משפחה שובתת במועצת קריית אונו
3.8.55 ל"מרחב":+ "משפחה במעברה פתחה בשביתת שבת"
4.55 "קול העם":  "משלחת ממעברת כפר אונו תובעת סידור ילד חולה"
17.3.55 "קול העם":  "6 נשים ממעברת כפר אונו מעלות במאורגן תביעותיהן כלפי לשכת הסעד"
20.3.55 "קול העם":  "ב 12 ימי דחק לפרנס 9 נפשות"
29.8.55 "קול העם": "אלף תיקים בטיפולה של לשכת הסעד"
30.8.55 "קול העם": "לשובתת ממעברת אונו הובטח מלוי תביעותיה"
30.9.55 "על המשמר": "בכפר אונו בישיבתה הראשונה של המועצה המקומית נבחר י. כהן"

/// מיכל 13 / תיק 7 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש

post-image