מעברה – מבצע ניקיון, חיטוי, פועלי ניקיון, ביעור קוצים, גינות כלבים 1959-1953

22.10.53 לשכה וטרינרית לוועד המקומי, בקלצ'וק ישמיד כלבים ב-27.10.53 בתנאי שיהיה שוטר מלווה.
26.10.53 למשטרת פתח-תקווה –  מבקשים שוטר מלווה למשמיד הכלבים
27.10.53 למשטרת פתח תקוה – מודים על העזרה
נהרגו 21 כלבים
6.6.54 ביום 10.6.54 יבוא פקח להשמדת כלים לדאוג לליווי של שוטר
26.10.54 ריסוס תעלות במעברה
30.3.55 לעמידר – מבצע ניקיון במעברה.
4.6.57 חיטוי וניקוי התעלות
4.6.57 מכהן לעמידר מבצע ניקיון – תחרות פרסים
7.6.57 לימין משה: עבודתך בחיטוי במעברה היא זמנית
תלוש, הזמנה מלשכת העבודה
18.6.57 כהן לדבורה: "שמעתי בסיפוק שקיבלת האחריות על פועלי הניקיון"
25.7.57 לדבורה דוד מסגן ראש המועצה: טענות קשות מאוד.
5.8.57 לעמידר – מבצע ניקיון – פרסים השתתפות בהוצאות
21.8.57 חשבון עבודת טרקטור בניכוש עשבים
4.58 הוועדה לקביעת הגינות היפות:
רשימת הגינות במעברה: רג'ואן ראובן – ראשון, מסים חוגי – שני, כהן נסים – שלישי,
פטאל יוסף – רביעי, ברשן שאול – חמישי,  שרבני – שישי
27.4.58 החצרות הנקיות במעברה: אסטרו קצקר – ראשון, ברמר כרים – שני, שבירו ששון – שלישי, צאגמי עלים -רביעי, כהן נסים – חמישי, חמאל יחזקאל – שישי, לואיני יאיר – שביעי.
28.5.59 לעמידר – חשבון ביעור קוצים

/// מיכל 54 / תיק 2 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש

post-image