מעברה – בקשות לקבלת צריפים 1959-1954

img-13-6-7מעברה – פינוי המעברה
השתכנות בצריפים מפונים – בקשות.
24.4.57 אישור לבצלאל גליקמן – עולה ממצרים להשתכן.
18.8.54 אישור לאהרן דנינו צריף 55 לראותו כתושב המעברה.
9.8.57 אביזרד יוסף – אין התנגדות לראותו כתושב המעברה.
11.11.54 לעמידר ממנהלת הלשכה: מבקשת להשאיר את טייבי אהרון בצריף.
7.12.54 למשרד הסעד ממנהלת הלשכה: מבקשת להשאיר את טייבי אהרון בצריף.
10.3.59 לעמידר מראש המועצה: לאפשר לאליהו עינאג'י להיכנס לצריף מתפנה.
לשבט תשי"ט – אישור מהרבנות שאליהו עינאג'י נרשמו לנישואים.
3.6.57 ראש המועצה למערכת "למרחב", לגבי מכתבו של מר יחזקאל שמשון.
24.2.59 לעמידר, ממזכיר המועצה: שוחט עזרא עומד להתחתן מבקש צריף נפרד.
27.2.59 לעמידר, למועצה בעניין שוחט עזרא  – להמציא אישור הסוכנות.
19.3.59 לסוכנות מהמועצה בעניין שוחט עזרא: ממליצים לתת צריף.
8.3.59 ג' זאלי חכמון גרה אצל קרוביה, משפחת גדוץ, מבקשת צריף נפרד.
14.4.59 ג' זאלי חכמון מופנית לעמידר ולסוכנות היהודית.
3.5.59 ג' זאלי חכמון מקבלת תשובה, שאין אפשרות לעזור לה.
25.5.59 שיק צלח – "הובטח לו צריף", כהן לעמידר.
1.7.59 מחלקת הקליטה לעמידר: דוחים בקשת שיק צלח.
2.7.59 לשמואל מזל-טוב ממזכיר מועצת ק. אונו: מבקשים להיענות לשיק צלח.
14.7.59 עמידר לכהן: אין בסמכותנו לאשר צריף לשיק צלח.
27.7.59 לשיק צלח מועברת תשובת עמידר.
5.59 מצרי חביבה גרה בצריף עם בנה והמועצה המקומית ממליצה על נתינה צריף לבנה.
7.6.59 ססי עמוס מבקש צריף נפרד מאמו ואחותו
1.7.59 הסוכנות מסרבת למסור צריף נוסף לססי עמוס.
22.6.59 שוקרי יהודה הפרדה הבן לשכון, האם במעברה.
28.6.59 הסוכנות לא מסכימה להפרדה הנ"ל.
31.7.59 מזכיר המועצה לגווילי בסוכנות מציע שיתייעצו עם מנהל המעברה.
24.9.59 גווילי לעמידר, לאפשר לשוקרי לעבור לשיכון מבלי להחזיר את הצריפון.
15.6.59 לברלוביץ שבל. לא מאשרים בקשתו.
28.5.59 הרבנות מאשרת שזולכה ששון נרשם לנישואים.

/// מיכל 13 / תיק 6 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש

post-image