מעברה – בקשות לקבלת רישיון למכולות 1959-1954

11.3.54 למועצה האזורית דרך ועד המעברה – עזרא אפרים צריף 678
11.4.54 מזכיר ועד המעברה לעזרא אפרים
25.1.55 מוריתיני מנשה למועצה המקומית
14.2.55 "כרטיס" מנשה למועצה המקומית
7.3.55 "כרטיס" צחייג שלום למועצה המקומית
25.10.55 הודעה לצחייג שלום למועצה המקומית
4.1.55 המועצה המקומית אישרה רישיון ליחזקאל אהרן
15.2.55 המועצה המקומית משרד המסחר אושר ליחזקאל אהרן
21.3.56 המועצה המקומית לוועדת הרישיונות, משקאות משכרים ליחזקאל אהרן
31.5.55 המועצה המקומית ל"מלבן" לעזור בפתיחת המכולת למשה ששון
31.5.55 המועצה המקומית לוועדת הרישיונות, משקאות משכרים למשה ששון
29.5.56 לוועדת בניין ערים מוהב אהרון. רישיון למכולת
6.6.56 מזכיר המועצה לוהב אהרון: אין מקום לחנויות מכולת נוספות
31.5.56 מועצה לוהב אהרון: בקשתך בטיפול
17.12.56 מועצה לוהב אהרון: אין במעברה מקום למכולת נוספת
30.12.56 למועצה מוהב אהרון: מבקש לעיין שוב בבקשה
5.7.59 למועצה ליצחק חיים: בקשתו נדחית

/// מיכל 54 / תיק 4 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש

post-image