מעברה – ההסתדרות 1957-1952

2.1.55 הנוער העובד
11.11.55 שמחה לוי – הלנת שכר, בי"ס במעברה
9.8.55 בית התרבות – הקמה ביטוח
25.10.53 חוג לתנ"ך
28.2.52 הסכם: בנק הפועלים מועצת פועלי בני ברק, להלוואה להקמת צריף ההסתדרות
25.1.52 פורטיס לפניני מועצת פועלי בני ברק: תגובה על חוברת הדו"ח לשנת תשי"ב
2.12.52 תשובת פניני לנ"ל
1.8.52 כדורי לוי לפניני – הזמנה לפגישת פעילים בבית ההסתדרות
22.6.53 אישור מחלקת העלייה של ההסתדרות, שהצריף המשמש בית תרבות לעולים שייך להסתדרות
9.6.53 המחלקה המוניציפלית מזמינה את נציגי כ. אזר, אפעל, ק. אונו, מעברת אונו. פניני, מפא"י..
14.2.54 המחלקה המוניציפלית: צבי יהודה מזמין לפגישה את אנשי המעברה ופורטיס בענייני מקומכם'**. ליום 23.2.54
14.7.53 פניני למסחרי – ההסתדרות והמועצה עומדות ביחד
28.2.54 נג'י שמש למזכיר ההסתדרות במעברה. מתפטר מהסיעה מהוועד המקומי.
4.1.56 לפניני יעקב מעזרא: מתפטר מרשימת המועמדים של מפא"י למועצת ק. אונו העתק לוועד המעברה.
21.10.56 זהבי לפניני: הזמנה לפגישה בענייני המעברה.
27.2.56 פניני, מועצת פועלי בני ברק, לרה"מ על אישורים לא 'מדויקים', המשפיעים על התור בקבלת עבודה.
6.2.56 דו"ח מבדיקה שהכין נתן לוי ובו נמצאים הליקויים הנ"ל, המשפיעים על התור בקבלת עבודה.
6.4.57 רכישת רדיו לבית התרבות במעברה.
23.12.55 הזמנת רה"מ לנציגי המעברה לפגישה בנושאים מוניציפליים.
2.1.55 הקמת סניף הנוער העובד במעברה
1.7.56 הקמת מועדון הנוער העובד
*מוזכר מאפייה קואופרטיבית , בי"מ לחייטות ולשקיות נייר. מלחמה במזרחי – בית ספר דתי. חוסר המים.
** השארת המעברה בתחום מעוצה אזורית?

/// מיכל 54 / תיק 4 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש

post-image