מעברה – מפעל הזנת הילד 1956-1953

מעברה "הזנת הילד"

הקצבות, נהלים

4.53 הוראות למועצות האזוריות – ניהול חשבונות התזונה

16.4.53 המחלקה להזנת הילד מודיעה, שמפעל ההזנה עבר למשרד החינוך

3.4.53 ד"ר ש. בבלי, מנהלת המחלקה לתזונה מודיעה על סניף תל אביב טל' 3939.

26.5.53 למחלקת התזונה: דו"ח לחודש אפריל

16.6.53 למחלקת התזונה: "מלאי במחסן, החסר הצטבר בכמה פריצות"

26.8.54 למזכיר קריית אונו ממנהלת המחלקה לתזונה: הקצבתנו למפעל ההזנה.

7.11.54 למנהלת המחלקה לתזונה, ממזכיר קריית אונו : לאשר פתיחת המסעדה ל200 ילד

12.11.54 למזכיר חבר השלטון המקומי ממזכיר קריית אונו, שיפעל שתאושר ההקצבה.

14.11.54 למועצה מרכז המחלקה לתזונה: ההרשאות מועברות לסניפי המזון במקמכם"

24.11.54 למשרד המסחר ממזכיר המועצה: "טופס בקשה לאספקת מזון"

29.11.54 להנהלת הצרכנייה במעברה, ממזכיר המועצה " לקבל עליכם את האספקה למטבח ביה"ס:

3.12.54 למשביר לעולה ממזכיר המועצה: "לקבל עליכם אספקה באמצעות הצרכנייה"

16.6.55 למועצה מהמחלקה לתזונה: " חשבונכם זוכה סך 410.652 ל"י (מצורף פירוט)

3.55 פתקאות, דיווחים על מספר הסועדים.

21.4.55 קבלות על חשבון הזנת הילד

3.5.55 למועצת קריית אונו מהמחלקה לתזונה: "חשבונך זוכה" + הוראות תשלום

19.1.56 למזכיר המועצה מאת איצקוביץ: "טרם הוגש כל דו"ח למשרד החינוך"

/// מיכל 13 / תיק 9 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש

post-image