מעברה – פינוי והשתכנות 1964-1959

"שיכון עובדים" ,"שטח חדש", סולל-בונה
11.59 ליחזקאל ויולט: לגמור הסידורים ולקבל מפתחות הדירה
חב' שיכון – מצב הבנייה
רשימת המשפחות המיועדים להיכנס בשכירות לבית דו משפחתי קטן בחברת שיכון
23.7.59 תושבי שיכון עובדים שטח חדש ליו"ר הכנסת: מתלוננים על אי הספקת חשמל
31.8.59 רה"מ לישעיהו פריג שיכון חדש 205: מאשר שאין חיבורי חשמל לצריפונים במעברת קריית אונו.
19.8.59 למדור הצריפונים במשרד העבודה להגדיר לחברת שיכון עובדים. בק. אונו את יונה עזרא ממעברת נחלת יהודה
12.8.59 לבן צבי מעברת ק.  אונו , שיכון סולל בונה מרה"מ: מקווה שמחלקת הקליטה תקדם את בקשתו
21.8.59 לבן צבי ממזכירות המועצה: ממציאים לו העתק מכתב הסוכנות בעניינו.
משכון עובדים לאליהו אליהו טופס בקשה להלוואה נוספת
20.5.59 משיכון עובדים לאליהו אליהו מאשרים קבלת הוראה לקבלת כספי החיסכון
6.7.59 משיכון עובדים לאליהו אליהו על זכייה בהגרלה של דירה בקומה ב'
12.11.59 ממדור הצריפונים לרה"מ : הגדלת משכנתה לאליהו אליהו

/// מיכל 13 / תיק 8 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש

post-image