מעברה – מתפרה, נגריה, ארנקייה 1960-1952

4.5.52 יעקב רענן למחלקת הקליטה על החלטת הוועד מיום 20.7.52 , להקצות שטח למבנה ארעי
17.12.52 רומנו, לשכת הסעד במעברה מאשר שנפתחה מתפרה ומעוניינת לקבל עבודות. הוצאות מתפרה
11.4.54 ועד מקומי של המעברה מבקש מהנהלת המתפרה ע"י המועצה האזורית, פרטים על מהלך העבודה.
21.6.54 פורטיס מזכיר המועצה האזורית לוועד המעברה, דו"ח של רומנו על המתפרה.
24.8.54 חברת חשמל לוועד המקומי קריית אונו: מזמין למשרד בקשר להספקת חשמל למעברת אונו
4.11.54 זהבי לבצלאל גרינברג –  שהתקין את החשמל: 'המתח חלש'
31.5.57 כהן למשרד הסעד: נותרו מכונות מהמתפרה, שצריך לפנותם.
9.12.54 נוריאל אורי, אשתו עובדת במתפרה. נתבקשה הלוואה למכונת תפירה שתעבוד בבית
3.1.55(?) דנוך אברהם: אני יכול לעבוד על המכונה לתפירת לולאות
2.11.54 לגרינברג: המתח במתפרה חלש
7.11.54 אישור לשכת הסעד מ"מ ק. אונו, שדבש אליהו העובד במתפרה השתכר בספטמבר 10 ל"י
16.5.57 ראש המועצה למנהל משרד הסעד בנושא הארנקייה
14.5.57ראש המועצה למנהל משרד הסעד תזכורת בנושא הארנקייה
12.11.59 למדור לשיקום נוער: הקמת מפת"ן בקריית אונו – כיתות לנגרות ומסגרות
4.2.60 לראש המועצה מהמדור לשיקום נוער, תקציב לכיתה אחת – נגריה.
המתפרה מוזכרת במכתב לאדריכל  לוטן בדו"ח לשכת הסעד של רומנו

/// מיכל 54 / תיק 4 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש

post-image