שכונת אונו – הרחבת השכונה 1947-1941

חפירת חלקות מקק"ל [20 חלקות] + חלקת פרידה שטיין
גוש 6492, חלקות 117-98
* העתק מספרי פרוטוקולים, על בחירת הנהלה ב-10.9.46 והחלטת ועד האגודה לחכור מקק"ל
מילות מפתח: זיידמן, טירולר, וולך, פייזר, פישר, שטיין
"הרחבה" [20 חלקות]
* 20.7.47 מעו"ד שלאיין לוועד השכונה: החוזים לחכירה מוכנים
31.3.47 כתבה ב"דבר": "25 בתים נוספים".

/// מיכל 14 / תיק 2 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש