שכונת אונו – תשלומים לחינוך 1953-1944

שכונת אונו
חינוך – תרבות
גביית שכר לימוד בגנים
ביטוח תלמידים
פיקוח רפואי
הלנת שכר
תשלומי ילדי מגויסים  (כולל רשימת הילדים)

17.2.1944 שיעורי עברית
1.2.1950 הנחלת הלשון

/// מיכל 14 / תיק 6 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש