שכונת אונו – תכנון 1959-1948

שכונת אונו
תכנון
שרון: בעל מגרש 46 רוצה להוסיף למגרשו, תשובת שרון על גבי המכתב
מילות מפתח – ד"ר לוין, נוסבאום, אדריכל שרון.
תזכורת על הודעת תשלום מהקרן הקיימת לישראל על הכנת תב"ע 26/3/1951 לוי שכונת אונו.
30.8.1959 לאדריכל לוטן ממהנדס המועצה קאופמן," איתור מקום לצרכנייה"
24/8/1948 חוזר, הנדון: רישיונות בניין ותכנית לבניין עיר
22.5.1951 קרן קיימת לישראל – תכנון בסביבות שכונת אונו
29.11.1949 שרון לוועד השכונה, הקרקע של כפר אז"ר תוקצה להרחבת אונו
7.1.1949 לוועד מהקרן הקיימת לישראל
19.12.1948 ליישובי גוש השרון
28.8.1949 הוועד למנהל הבינוי והתכנון

/// מיכל 14 / תיק 2 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש

post-image