ביטחון, שמירה ומשטרה 1954-1939

צילום חוברת ה"25" – השמות ניתנו בטלפון עם מנחם קצנלבוגן (אולי הנהג הוא אריאל שרון)
13.1.48 -"דן" לכפר אונו – לא ניתן משמר מזוין בין כפר אז"ר לכפר אונו
17.12.48 "גוש השרון" לוועדי הישובים: להתנגד לשייכות למשטרת פתח תקווה (להשתייך לרמת גן)
26.12.48 משטרת פתח תקווה לוועד כפר אונו – על השתייכות לפתח תקווה (פ"ת)
16.1.48 "גוש השרון" רישיונות לנשיאת נשק
27.9.49 ליפשיץ כפר אז"ר לוועד כפר אונו –  על מפגש אזורי לשאלת הביטחון
13.1.50 משטרת פ"ת לוועד כפר אונו – בקשה למילוי שאלון למדריך כללי
16.9.53 משטרת פ"ת – ברכה ליו"ר הוועד המקומי לשנה החדשה
23.11.53 תלונה על שמואל קליינמן שפגע, השמיץ עובד מועצה. העתק למשטרה
50 – 51 קבלות ליטוין על שכר שמירה
51' קבלת בשארי דוד על שכר שמירה. הפסקת שמירתו
1941 מתוך חומר למאזן "שמירה והוצאות תחנת משטרה"
כתבה אוקטובר 79'. ירחון קריית אונו, מתנ"ס גיליון 5
אישור על שרות במשטרת הישובים העבריים, לברנפלד גבריאל

/// מיכל 14 / תיק 2 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >> לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש