שכונת אונו – שונות 1950-1940

16.1.1945 מעטפה מבוילת (בול 10 מא"י) לוועד שכונת אונו ת.ד. 885 ת"א
השולח: ת.ד. 210 תל-אביב. המעטפה ריקה
20.6.1950 שייק של ועד שכונת אונו לעיון, שהוסב לצרכנייה, חתימת זיידמן והיימן
9.3.42 רובין – פתק על ביקור בברית פיקוח (על נייר טיוטה)
23.1.1942 קבלה ע"י עובדי 1/2 ק"ג חוטים.

/// מיכל 14 / תיק 1 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש