שכונת אונו – זייף שמאי 1962-1941

4.1941- תעודת ה"מוכתר" של שמאי זייף – העתק מקורי.
19.10.45- לזייף ממועצת פועלי בני ברק, על הדרישה להתפטרותו מהמוכתרות.
19.2.42- זייף לקצין המחוזי למושבות בדרום תל-אביב.
ועוד.

/// מיכל 14 / תיק 2 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש