שכונת אונו – "ניר בע"מ" 1951-1941

2.8.49 לוועד שכונת אונו מ"ניר" בע"מ – מזכר לוואי לרשימה של יתרת חוב המשתכנים ל-31.12.48
16.6.50 "ניר" בע"מ – יתרת החוב ליום 31.12.48
5.9.50 מברית פיקוח , ממציאים העתק חשבון של המשתכנים לסוף שנת 1949
יתרה ליום 1.1.50 חשבון כפר אונו ב"ניר"

/// מיכל 14 / תיק 1 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש

post-image