המעברה – סלילת הכביש ותיקונו 1959-1952

12.10.53- למזכיר המעברה ממזכיר המועצה האזורית, תשלום עבור שתי מכוניות כורכר.
13.9.54- מקומי קריית אונו למע"צ החזקת הכביש למעברת "אונו".
17.9.54- משרד התחבורה ומועצת קריית אונו על צורך בתיקון הכביש.
4.10.54- תשובת מע"צ לנ"ל.
28.10.54- אקרון הצעת תקציב, כביש אל מעברת אונו.
1.11.54- לעמידר ממזכיר קריית אונו סלילת כביש למעברה.
21.11.54- לעמידר ממזכיר המועצה: מאשרים בתודה על מימון הכביש.
28.11.54- למע"צ הכללי.
24.11.54- לחשב הכללי.
26.12.54- החשב הכללי למע"צ – תיקון הכביש.
3.12.54- מזכיר המועצה לעמידר.
30.7.54- נזק לכביש על ידי תושב.
28.8.52- הזמנה לכניסת התושבים לצריפים ופתיחת הכביש המדווח.

/// מיכל 54 / תיק 2 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש

post-image