הקמת שכונת אונו ושכונת רסקו 1953-1940

מסמכים רבים  על ראשית הקמת שכונת אונו,
מתיישבי רסקו והאגודה השיתופית
תכתובת עם חברת רסקו
"תרשים המקום"
30.7.1940 "ליד כפר אונו נוסד ישוב עולי פולין"
זיכרונות פריץ היימן (מרץ 1966) על ראשית ההתיישבות בשכונת רסקו ועל בעיה באספקת מים מכפר אז"ר

/// מיכל 14 / תיק 1 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש

post-image