שיכון ישי – רשימת משתכנים 1953-1951

23.10.1950  הזמנה שבצידה השני רשימת החברים שהוזמנו להגרלת המגרשים
2.4.1951 "ביקורת כספים" –  פנייה לכל החברים ורשימת כתובת

/// מיכל 36 / תיק 1 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש