מעברה – מבני ציבור, תחזוקה, ציוד, שכר דירה 1960-1953

7.4.54 עמידר למועצת פועלי בני ברק על חוזי שכירות לבית תרבות ומועדון נוער
7.4.54 עמידר לוועד המקומי של המעברה לחתום על חוזה שכירות לצריף 832
-חשבון תיקונים לוועד המקומי
-חשבון תיקונים למועצה האזורית
12.1.54 מועצה אזורית אונו לוועד המקומי – שכר דירה עבור מוסדות ציבור
7.1.54 עמידר למועצה האזורית אונו – שכר דירה עבור מוסדות ציבור
30.4.54 תיקונים במטבח בית הספר
3.6.54 תיקונים בגן הילדים. לא שולם לעובדים
10.10.54 למשרד החינוך (העתק למקומית) ממנהל בית הספר על צורך בתיקונים, בצריפים 833,834,835 ובצריף אחד בלי מספר
19.2.54 לוועד המקומי ממזכיר המועצה האזורית, אישור על תשלום הובלת צינורות לגן בית הספר
11.7.57 מהמועצה לקופ"ח ולעמידר – ביוב מקולקל
4.9.54 למועצה האזורית לשלם לנהג ששון עבור 2 מכוניות כורכר לבית הספר
31.8.53 רשימת הקניות והתיקונים למשרד הוועד המקומי ולבית הכנסת
8.12.53 למועצה האזורית אונו, לשלם עבור שק מלט, גדר ביה"ס
23.11.53 מועצה אזורית אונו לוועדים המקומיים – שכר דירה עבור מוסדות
20.11.53 הממונה על המחוז למועצה אזורית אונו  – שכר דירה עבור מוסדות
19.2.54 הובלות לגן בית הספר ולמטבח ההזנה
14.11.54 מגרש משחקים ליד גני הילדים
23.5.56 לעמידר ממזכיר המועצה קריית אונו, העברת צריפים לפתיחת לשכת סעד , העברת צריף הנוער-העובד , צריף מגורים נוסף לנוער העובד
14.10.59 י. כהן למנהל מחלקת  השירותים , תיקונים וניקיון בגני ילדים, במעון ובסביבתם
12.11.59 מנהל מחלקת השירותים לצוקרמן/עמידר . תיקונים בצריפים של בי"ס דתי
20.11.59 מעמידר למועצה המקומית – השתתפות בתיקונים של מבני ציבור
21.3.60ּּּ+ 24.3 מהממונה על המחוז למועצה המקומית. השתתפות המדינה בתחזוקה.
14.10.59 רה"מ למנהל מחלקת השירותים – תיקונים בגני הילדים

/// מיכל 54 / תיק 2 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש

post-image