מעברה – חלוקת חלב 1963-1953

30.5.54 – ועד מקומי "מעברת אונו" למועצה אזורית "אונו" לחדש רישיון לחלב
9.4.57 – מחלקת התברואה מועצה מקומית  מחלקת חלב, תלונות בחלוקת החלב.
4.7.57 – לגב'  ממחלקת  הרישיונות של המועצה המקומית, העברת רישיון חלוקת החלב.
18.11.59 – ר. לראש המועצה : חצי רישיון לחלוקת חלב לא מקיים את המשפחה.
13.9.53 – לסניף תנובה ביהוד לאפשר  לקבל חלב במקום
15.11.53 – לרוזנבך, מנהל אגף המזון בני ברק הנדון בדיקת חלב.
21.11.63 – שקורי אברהם למזכיר מועצה, בעיות גישה לחלוקת החלב.
? – הוועד קורא למוכרי החלב, עקב אי הסדרים בחלוקה.
21.11.63 – למזכיר המועצה מאת שקורי אברהם, על המחלק

/// מיכל 54 / תיק 2 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש