מעברה – רישום הדואר מנובמבר 1953

רישום הדואר בתיקים. נכנס-יוצא החל מיום 1.11.1953 – בהתאם לנושאים : תחבורה, ביטחון, ייעוץ משפטי ועוד.
גם רישום תשלומים.
מחברת קשיחה

/// מיכל 54 / תיק 1 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש