המעברה והמועצה האזורית אונו 1954-1952

4/1954 מכתב צבי יהודה על הישארות המעברה במועצה האזורית
23/9/1954 עובדי המועצה האזורית במעברה עוברים להיות עובדי המועצה המקומית
צילום חלקי מ-2 פרוטוקולים מיום 7/10/1950 ו- 2/3/1953
12/2/1952 הזמנה ממחנה הקליטה בוועד הפועל למועצה בני ברק והמועצה האזורית בעניין המעברה
23/9/1954 הזמנה עובדי המועצה האזורית במעברה לעבוד במועצת קריית אונו: ניסים ניסים, צ'יטאיאט סלים, משה ששון, יחזקאל אהרון
27/12/1953 פרוטוקול הוועד המקומי קריית אונו ( התייחסות למעברה סומנה ב-*)
7.1.1954 פרוטוקול הוועד המקומי קריית אונו
7/2/1954 פרוטוקול הוועד המקומי קריית אונו
9/1954 ערה"ש תשט"ו "אגרת לתושב" ועד מקומי קריית אונו . הודעה על הקמת מועצה מקומית קריית אונו + מעברה

/// מיכל 54 / תיק 1 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש

post-image