מעברה – הקמתה 1952-1950

היסטוריה – נכתב ב-1965 ע"י יעקב רענן.
* סקירה וציטוטים מפרוטוקולים של המועצה האזורית עד 1952
* קצב גידול המעברה בין ינואר וספטמבר 1951 (853 אוהלים 795 משפחות)
* מתוך חוברת ה-25
* העתק זהה בתיק "סקירות" מיכל 37 תיק 3

/// מיכל 54 / תיק 1 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש