מעברה – זיכרונות 1955-1951

* תיאור החיים  במעברה: מפי מר זלוף  (כתב יעקב רענן?), מתוך "הקריה שלנו " 1990
* תרשומת מאסיפה הראשונה, כתב יד, ללא תאריך וחתימה. לבחירת ראש הוועד של המעברה.
* "מצבת הטייס" – צבאי אמריקאי.

/// מיכל 54 / תיק 1 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש

post-image