מעברה – בחירות 1954-1953

28.1.1953 לכבוד ועד הבחירות ק. אונו מבקשים אישור לבחירות יחסיות בתוך המעברה מהוועד המקומי של המעברה
2.2.1953 למפקח הארצי על הבחירות בקריה, הישוב מונה 4000 נפש אינו מיוצג בוועד הבחירות
הננו מבקשים למנות שני באי כוח: רוזי שלם, סופר סלים – ש. סמוחה, ועד מקומי מעברת אונו
27.2.1953 ליו"ר ועד בחירות כפר אונו. הוועד המקומי במעברה החליט לקבוע את מספר חברי הוועד שיבחר ל 9
13.3.1953 ליו"ר ועד בחירות ק. אונו. הוועד המקומי במעברה מבקש מוועד הבחירות למועצה האזורית שהבחירות למועצה ולוועד המקומי יהיו בחירות יחסיות
31.5.1953 לפניני (מועצת פועלי בני ברק) מהוועד המקומי מעברת אונו, הזמנה לישיבה הראשונה של הוועד הנבחר הראשון שיתקיים ב 31.5.1953 במועדון ההסתדרות במעברה.
9.7.1954 לוועדות המקומיות ממזכיר המועצה האזורית ממשרדי המנהל המחוזי
25.6.1954 לראש המועצה האזורית אונו, התקנת כתובות מדויקות, שמות רחובות, מספר בתים
16.2.1953 למחלקה המוניציפלית מפניני, תקציב בחירות מעברת אונו

/// מיכל 54 / תיק 1 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש

post-image