פרוטוקולים: המועצה, ההנהלה והוועדות 1964 [41 פריטים]