פרוטוקולים: המועצה, ההנהלה והוועדות 1963 [77 פריטים]