פרוטוקולים: מעברה : ועדות חינוך ושירותים 1954-1953 [17 פריטים]