פרוטוקולים: מעברה : ישיבות הנהלה 1954-1953 [27 פריטים]