פרוטוקולים: המועצה, ההנהלה והוועדות 1957 [44 פריטים]