פרוטוקולים: המועצה, ההנהלה והוועדות 1966 [23 פריטים]