פרוטוקולים: המועצה, ההנהלה והוועדות 1962 [66 פריטים]