פרוטוקולים: המועצה, ההנהלה והוועדות 1954 [62 פריטים]