פרוטוקולים: המועצה, ההנהלה והוועדות 1961-1960 [99 פריטים]