פרוטוקולים: המועצה, ההנהלה והוועדות 1968-1967 [72 פריטים]