פרוטוקולים: המועצה, ההנהלה והוועדות 1970 [35 פריטים]