פרוטוקולים: המועצה, ההנהלה והוועדות 1959-1958 [79 פריטים]