פרוטוקולים: המועצה, ההנהלה והוועדות 1969 [27 פריטים]