פרוטוקולים: המועצה, ההנהלה והוועדות 1956 [57 פריטים]