מעטפות: כפר אונו: נושאים כספיים ואחרים 1953-1945 [17 פריטים]