מעטפות: המועצה המקומית: נושאים שונים 1968-1954 [28 פריטים]