מעטפות: איגרת לתושב , "חדשות קריית אונו",ביטאון המועצה המקומית 1973-1953 [30 פריטים]