מעטפות: פעילויות ההסתדרות - מועצת הפועלים 1970-1947 [24 פריטים]