מעטפות: בקשות לסיוע כלכלי במעברה 1960-1950 [1 פריטים]