מעטפות: התמודדות עם קשיי היומיום במעברה 1963-1951 [27 פריטים]