מעטפות: שיכונים באזורי גבעת ברכה וקיראון 1966-1950 [31 פריטים]