מעטפות: גבעת ברכה: התארגנות, חיי היום-יום 1962-1947 [34 פריטים]