מעטפות: התקנת טלפון ראשון, תחזוקה ופיתוח, רשימת התושבים בשטח "הפיתוח" 1957-1951 [23 פריטים]